Skip to main content

Poplavna direktiva (FD)

Priprava Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO):

Izvajanje EU poplavne direktive v RS (objave, dokumenti, povezave, itd.)
Povezava

Strokovne podlage na področju obvladovanja poplavne ogroženosti, ki jih pripravlja Inštitut za vode RS (objavljena poročila, študije, itd.)
Povezava

EU Vodna direktiva (WFD)

Priprava Načrta upravljanja voda (NUV):

Strokovne podlage na področju implementacije EU vodne direktive, ki jih pripravljajo Direkcija RS za vode, Inštitut za vode RS in Geološki zavod Slovenije (objavljena poročila, študije, itd.)
Povezava

Priprava Načrta upravljanja voda 2016-2021
Povezava

Pregledovalnik podatkov za vodna telesa površinskih in podzemnih voda
Povezava

EU Morska direktiva (MSFD)

Priprava Načrta upravljanja z morskim okoljem (NUMO):   

Izvajanje EU morske direktive v RS (objave, dokumenti, povezave, itd.)
Povezava

Strokovne podlage na področju implementacije EU morske direktive, ki jih pripravljata Direkcija RS za vode in Inštitut za vode RS (objavljena poročila, študije, itd.)
Povezava