Opozorilna karta erozije

Opozorilna karta erozije je karta, ki opozarja na erozijske razmere na določenem območju.

Erozijska nevarnost pri pretoku Q100 (velja samo za območje veljavnosti rezultatov)

Območje veljavnosti rezultatov

Območje veljavnosti rezultatov prikazuje območje erozijske nevarnosti pri pretoku Q100, kjer rezultati veljajo.

Območje debeline odplavljenega sloja manjše od 0,5 m

Območje debeline odplavljenega sloja manjše od 0,5 m prikazuje območje erozijske nevarnosti, iz katerega se v okviru erozijskega dogodka (zaradi škodljivega delovanja voda pri pretoku Q100) lahko odplavi manj od 0,5 mmateriala.

Območje debeline odplavljenega sloja enake ali večje od 0,5 m in manjše od 2,0 m

Območje debeline odplavljenega sloja enako ali večje od 0,5 m in manjše od 2,0 m prikazuje območje erozijske nevarnosti, iz katerega se v okviru erozijskega dogodka (zaradi škodljivega delovanja voda pri pretoku Q100) lahko odplavi enako ali več od 0,5 m in manj od 2,0 m materiala.

Območje debeline odplavljenega sloja večje od  2,0 m

Območje debeline odplavljenega sloja večje od 2,0 m prikazuje območje erozijske nevarnosti, iz katerega se v okviru erozijskega dogodka (zaradi škodljivega delovanja voda pri pretoku Q100) lahko odplavi več od 2,0 m materiala.

Območje debeline odloženega sloja manjše od 0,3 m

Območje debeline odloženega sloja manjše od 0,3 m prikazuje območje erozijske nevarnosti, na katerem se v okviru erozijskega dogodka (zaradi škodljivega delovanja voda pri pretoku Q100) lahko odloži manj od 0,3 m materiala.

Območje debeline odloženega sloja enake ali večje od 0,3 m in manjše od 1,0 m

Območje debeline odloženega sloja enako ali večje od 0,3 m in manjše od 1,0 m prikazuje območje erozijske nevarnosti, na katerem se v okviru erozijskega dogodka (zaradi škodljivega delovanja voda pri pretoku Q100) lahko odloži enako ali več od 0,3 m in manj od 1,0 m materiala.

Območje debeline odloženega sloja večje od  1,0 m

Območje debeline odloženega sloja večje od 1,0 m prikazuje območje erozijske nevarnosti, na katerem se v okviru erozijskega dogodka (zaradi škodljivega delovanja voda pri pretoku Q100) lahko odloži več od 1,0 m materiala.

Razredi erozijske nevarnosti

Območje veljavnosti rezultatov

Območje veljavnosti rezultatov prikazuje območje razredov erozijske nevarnosti, kjer rezultati veljajo.

Območje razreda velike nevarnosti

Območje razreda velike erozijske nevarnosti predstavlja območje, kjer je pri pretoku Q100 ali gladini G100 debelina odplavljenega sloja zaradi erozije (zaradi škodljivega delovanja voda) večja od 2,0 m oziroma debelina odloženega sloja večja od 1,0 m.

Območje razreda srednje nevarnosti

Območje razreda srednje erozijske nevarnosti predstavlja območje, kjer je pri pretoku Q100 ali gladini G100 debelina odplavljenega sloja od 0,5 m do 2,0 m oziroma debelina odloženega sloja od 0,3 m do 1,0 m.

Območje razreda majhne nevarnosti

Območje razreda majhne erozijske nevarnosti predstavlja območje, kjer je pri pretoku Q100 ali gladini G100 debelina odplavljenega sloja manjša od 0,5 m oziroma debelina odloženega sloja manjša od 0,3 m.

Razredi erozijske ogroženosti (velja samo za območje veljavnosti rezultatov)

Območje veljavnosti rezultatov

Območja razredov erozijske ogroženosti (zaradi škodljivega delovanja voda) so določena na podlagi meril za razvrščanje erozijske ogroženosti in so odvisna od razreda nevarnosti in razreda ranljivosti elementov erozijske ogroženosti. Območje veljavnosti rezultatov prikazuje območje, kjer rezultati veljajo.

Območje razreda velike ogroženosti

Območja razredov erozijske ogroženosti (zaradi škodljivega delovanja voda) so določena na podlagi meril za razvrščanje erozijske ogroženosti in so odvisna od razreda nevarnosti in razreda ranljivosti elementov erozijske ogroženosti. Območje razreda velike ogroženosti prikazuje območje velike erozijske ogroženosti glede na kriterije iz predpisov.

Območje razreda srednje ogroženosti

Območja razredov erozijske ogroženosti (zaradi škodljivega delovanja voda) so določena na podlagi meril za razvrščanje erozijske ogroženosti in so odvisna od razreda nevarnosti in razreda ranljivosti elementov erozijske ogroženosti. Območje razreda srednje ogroženosti prikazuje območje velike erozijske ogroženosti glede na kriterije iz predpisov.

Območje razreda majhne ogroženosti

Območja razredov erozijske ogroženosti (zaradi škodljivega delovanja voda) so določena na podlagi meril za razvrščanje erozijske ogroženosti in so odvisna od razreda nevarnosti in razreda ranljivosti elementov erozijske ogroženosti. Območje razreda majhne ogroženosti prikazuje območje velike erozijske ogroženosti glede na kriterije iz predpisov.


Erozijski dogodki

Zbirka erozijski dogodki vsebuje podatke o preteklih erozijskih dogodkih, ki so se zgodili v Sloveniji zaradi škodljivega delovanja voda.