Vodna telesa vodotokov

Vodno telo Prenos datoteke Datum objave: 31. 1. 2018

Vodno telo vodotoka (oz. površinske vode) je pomemben in razpoznaven del površinske vode, ki je določeno kot tako zaradi ohranitve ali doseganja dobrega stanja voda ali njihovega dobrega ekološkega potenciala. V Republiki Sloveniji so vodna telesa vodotokov (oz. površinskih voda) določena s Pravilnikom o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS, št. 63/05, 26/06 in 32/11).

Prispevna površina Prenos datoteke Datum objave: 31. 1. 2018

Prispevna površina vodnih teles vodotokov je območje, s katerega vse površinske vode odtekajo v posamezno vodno telo vodotoka.

Vodna telesa jezer

Vodno telo  Prenos datoteke Datum objave: 17. 1. 2018

Vodno telo jezera (oz. površinske vode) je pomemben in razpoznaven del površinske vode, ki je določeno kot tako zaradi ohranitve ali doseganja dobrega stanja voda ali njihovega dobrega ekološkega potenciala. V Republiki Sloveniji so vodna telesa jezer (oz. površinskih voda) določena s Pravilnikom o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS, št. 63/05, 26/06 in 32/11).

Prispevna površina Prenos datoteke Datum objave: 17. 1. 2018

Prispevna površina vodnih teles jezer je območje, s katerega vse površinske vode odtekajo v posamezno vodno telo jezera.

Vodna telesa morja

Vodno telo Prenos datoteke Datum objave: 1. 2. 2018

Vodno telo morja (oz. površinske vode) je pomemben in razpoznaven del površinske vode, ki je določeno kot tako zaradi ohranitve ali doseganja dobrega stanja voda ali njihovega dobrega ekološkega potenciala. V Republiki Sloveniji so vodna telesa morja (oz. površinskih voda) določena s Pravilnikom o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS, št. 63/05, 26/06 in 32/11).

Prispevna površina Prenos datoteke Datum objave: 31. 1. 2018

Prispevna površina vodnega telesa morja je območje, s katerega vse površinske vode odtekajo v posamezno vodno telo morja.