Notranje morske vode

Notranje morske vode Republike Slovenije po predpisih o pomorstvu obsegajo vsa pristanišča, zalive ter sidrišče koprskega pristanišča, ki ga omejuje poldnevnik 13° 40' vzhodno in vzporednik 45° 35' severno. Notranje morske vode in teritorialno morje po predpisih o pomorstvu so morje.

Teritorialno morje

Teritorialno morje Republike Slovenije je po predpisih o pomorstvu morsko območje, ki se razteza od temeljne črte v smeri odprtega morja do njegove zunanje meje, dopustne po mednarodnem pravu oziroma do mejne črte, določene z mednarodno pogodbo. Temeljna črta je črta srednjega nivoja nizkih nižjih vod ali ravna črta, ki zapira vhod v zaliv. Teritorialno morje in notranje morske vode po predpisih o pomorstvu so morje.