Točkovni podatkovni sloj hidrografije Prenos datoteke Datum objave: 9. 3. 2018

Hidrografija vključuje podatke o tekočih in stoječih vodah ter o grajenih in ostalih objektih povezanih z vodami. Točkovni podatkovni sloj hidrografije vsebuje elemente (objekte, segmente) hidrografije, ki so zajeti s točkovno geometrijo (npr. slap, izvir, ponor, jez, zapornica, stopnja, itd.).

Pravno obvestilo - opozorilo! Podatki hidrografije so informativne narave, niso uradno potrjeni in ne predstavljajo uradnih podatkov. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti ob njihovi uporabi.

Linijski podatkovni sloj hidrografije – površinske vode Prenos datoteke Datum objave: 9. 3. 2018

Hidrografija vključuje podatke o tekočih in stoječih vodah ter o grajenih in ostalih objektih povezanih z vodami. Linijski podatkovni sloj hidrografije – površinske vode vsebuje površinske vode, ki so zajete z linijsko geometrijo (npr. struga vodnega toka, kanal, akumulacijsko jezero, melioracijski jarek, itd.).

Pravno obvestilo - opozorilo! Podatki hidrografije so informativne narave, niso uradno potrjeni in ne predstavljajo uradnih podatkov. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti ob njihovi uporabi.

Linijski podatkovni sloj hidrografije – objekti in ostalo Prenos datoteke Datum objave: 9. 3. 2018

Hidrografija vključuje podatke o tekočih in stoječih vodah ter o grajenih in ostalih objektih povezanih z vodami. Linijski podatkovni sloj hidrografije – objekti in ostalo vsebuje objekte in ostale dele površinskih voda, ki so zajeti z linijsko geometrijo (npr. slap, zapornica, nasip, jez, stopnja, itd.).

Pravno obvestilo - opozorilo! Podatki hidrografije so informativne narave, niso uradno potrjeni in ne predstavljajo uradnih podatkov. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti ob njihovi uporabi.

Ploskovni podatkovni sloj hidrografije – površinske vode Prenos datoteke Datum objave: 9. 3. 2018

Hidrografija vključuje podatke o tekočih in stoječih vodah ter o grajenih in ostalih objektih povezanih z vodami. Ploskovni podatkovni sloj hidrografije – površinske vode vsebuje površinske vode, ki so zajete s ploskovno geometrijo (npr. struga vodnega toka, kanal, akumulacijsko jezero, jezero, vodni zbiralnik, rekreacijski bazen, itd.).

Pravno obvestilo - opozorilo! Podatki hidrografije so informativne narave, niso uradno potrjeni in ne predstavljajo uradnih podatkov. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti ob njihovi uporabi.

Ploskovni podatkovni sloj hidrografije – objekti in ostalo Prenos datoteke Datum objave: 9. 3. 2018

Hidrografija vključuje podatke o tekočih in stoječih vodah ter o grajenih in ostalih objektih povezanih z vodami. Ploskovni podatkovni sloj hidrografije – objekti in ostalo vsebuje objekte in ostale dele površinskih voda, ki so zajeti s ploskovno geometrijo (npr. jez, obalna konstrukcija, prodišče, zapornica, itd.).

Pravno obvestilo - opozorilo! Podatki hidrografije so informativne narave, niso uradno potrjeni in ne predstavljajo uradnih podatkov. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti ob njihovi uporabi.