Vodna telesa podzemnih voda Prenos datoteke Datum objave: 31.1. 2018

Vodno telo podzemne vode je pomemben in razpoznaven del podzemne vode znotraj enega ali več vodonosnikov, ki je določeno kot tako zaradi ohranitve ali doseganja dobrega stanja voda ali njihovega dobrega ekološkega potenciala. V Republiki Sloveniji so vodna telesa podzemnih voda določena s Pravilnikom o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 63/05).