JADRANSKO MORJE – Slovenija - trenutni podatki (temperatura, valovanje, itd.) - ARSO

JADRANSKO MORJE – Slovenija - trenutni podatki (temperatura, valovanje) – NIB-MBP

JADRANSKO MORJE – Hrvaška, Italija - trenutni podatki (temperatura, slanost, pH,...)