Navodila za prenos podatkov LIDAR

S pomočjo spletnega pregledovalnika lahko pregledujete in prenesete LIDAR podatke za območja Slovenije, za katera je že izdelan georeferenciran oblak točk. Podatki so razdeljeni v kvadrate velikosti 1km². Možno je pridobiti naslednje produkte:

 • OTR - georeferenciran oblak točk reliefa je izdelek, kjer so shranjene samo točke, ki so bile klasificirane kot tla, vse ostale točke so pobrisane. Shranjen je v obliki zLAS.
 • GKOT - georeferenciran in klasificiran oblak točk. V njem so točke klasificirane na tla, stavbe, 3 različni tipi vegetacije (nizka, srednja in visoka). Shranjen je obliki v obliki zLAS. Uporabnik si lahko po prenosu podatka oblak točk klasificira po svoje.
 • DMR - digitalni model reliefa je interpolacija reliefa na osnovi točk OTR, ki je zapisana v pravilno mrežo 1 m × 1 m. Shranjen je v ASCI datoteki.

Podatkovni sloji OTR in GKOT so shranjeni v obliki zapisa zLAS, ki je stisnjena oblika originalnega načina zapisa, ki je v LAS obliki. Podatki so stisnjeni, ker so podatkovni sloji v originalni obliki preveliki za hiter in nemoten prenos preko interneta. Program za pretvorbo iz zLAS podatkovne oblike v originalno LAS obliko zapisa si lahko brezplačno prenesete na tem naslovu.

Navodila za prenos podatkov:

 1. V prvem koraku morate vklopiti sloj »Lidar podatki po kvadratih«.
 2. Ko imate prižgan sloj, se približajte na območje, za katerega želite prenesti podatke. Pri merilih, večjih od 1:50 000, se vam v kvadratih prikažejo tudi imena posameznih kvadrantov.
 3. Ko kliknete na izbran kvadrat za prenos, se vam odpre okno, kjer se izpiše ime kvadrata, datum snemanja in gumb za prenos podatkov. Podatke lahko prenesete posamezno, za vsako obliko zapisa (OTR, GKOT in DMR).
 4. Po pritisku na gumb »Prenos podatkov« se podatki samodejno shranijo na vaš računalnik, na mesto, ki ga imate izbranega za prenos podatkov prek spleta.

Zaradi velikosti posameznega podatkovnega sloja kvadrata lahko naenkrat prenesete le podatke za en kvadrat. Za prenos večjega števila podatkov morate opisan postopek ponoviti za vsak kvadrat, za katerega bi želeli prenesti podatke.

 

Prenos podatkov za večja območja

Zaradi veliko količine podatkov je prenos za večja območja preko spletne aplikacije lahko dolgotrajen. V primeru, da potrebujete podatke za večja območja (celoten blok, večje občine…), je možno podatke pridobiti fizično na Agenciji RS za okolje.

Postopek:

 1. Izpolnite priloženi formular.
 2. S svojim prenosnim diskom in izpolnjenim formularjem se oglasite na Agenciji RS za okolje (ARSO), Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
 3. Disk in formular pustite v vložišču ARSO (v času uradnih ur).
 4. Ko bodo podatki na disku pripravljeni, boste o tem obveščeni in boste lahko v vložišču ARSO prevzeli podatke.

Za vsa nadaljnja vprašanja v zvezi s posredovanjem podatkov pišite na gis-help.arso@gov.si.