Lidar

Ministrstvo omogoča prenos LIDAR podatkov vsem zainteresiranim uporabnikom prek spleta. Uporabniki lahko pridobijo georeferenciran oblak točk za poljubno območje v Sloveniji. Podatki LIDAR so uporabni za izdelavo hidrološko hidravličnih študij, načrtovanje ukrepov za povečevanje poplavne varnosti, spremljanje sprememb v okolju, prostorsko načrtovanje, energetiko, arheologijo, kmetijstvo, gozdarstvo, obrambo ipd. Zaradi širokega spektra uporabe pričakujemo tudi rast zelenih delovnih mest ter učinkovitejše in hitrejše prostorsko načrtovanje. Več o projektu lahko preberete tu.

Podatke si lahko prenesete iz spletnega pregledovalnika.

Podrobnejša navodila

Podatki LIDAR so na voljo za snemalne bloke: