Podatki

Podatki, povezani z vodami, ki so dostopni na portalu eVode, so urejeni v štiri sklope: Trenutni podatki o celinskih vodah, Trenutni podatki o morju, Arhivi podatkov o vodah in podatki LIDAR.

Trenutni podatki o celinskih vodah so urejeni v sklope po državah in porečjih.

Trenutni podatki o morju so na voljo od različnih državnih inštitucij in inštitucij sosednjih držav.

Arhivi podatkov o vodah omogočajo dostop do arhivskih podatkov o vodah skozi različne GIS pregledovalnike.

Podatki LIDAR so prosto dostopni v obliki zbirke podatkov o reliefu za celotno površje Slovenije.

Podatki ocene poplavne nevarnosti so na voljo z opisom in s posameznimi sloji za prenos.

Dodane so povezave še na GIS pregledovalnike drugih državnih organov.