Skip to main content

Prenovljen spletni portal eVode in vzpostavljen vodni kataster

Prenovljen je spletni portal eVode, ki predstavlja skupno vstopno točko do različnih podatkovnih zbirk (vključno z vodnim katastrom in brezplačnimi podatki, posneti s tehnologijo LIDAR), strokovnih podlag, preteklih in tekočih projektov, pregledovalnikov in ustanov, ki delujejo na kompleksnem področju upravljanja z vodami.

Portal vključuje vodni kataster kot ključno evidenco na področju upravljanja z vodami (vodni kataster je vzpostavljen v skladu  s Pravilnikom o vodnem katastru (Uradni list RS, št. 30/17));  dodatne spletne pregledovalnike o trenutnih in drugih podatkih (npr. pretokih) v Sloveniji, sosednjih državah in tudi širše;  pregled (gradbenih in negradbenih) izvedenih in tekočih projektov s področja upravljanja z vodami (npr. FRISCO1, GRADAŠČICA itd.) ter na enem mestu zbrane ključne dokumente s področja upravljanja z vodami (NUV I, PU NUV I, NUV II, PU NUV II, NZPO, NUMO itd.)

Portal bo vsebinsko nadgrajen s prenovljenim spletnim pregledovalnikom – Atlasom voda –  in  dopolnjenimi javno objavljenimi strokovnimi podlagami s področja upravljanja z vodami za leta 2015, 2016 in 2017, ki jih pripravljajo razne javne ustanove.

S prenovljenim portalom in vzpostavljenim vodnim katastrom bosta direkcija in ministrstvo (ob vseh drugih ukrepih) pripomogla k zmanjšanju administrativnih ovir, hitrejšemu izvajanju postopkov na področjih upravljanja z vodami, urejanja prostora in graditve objektov ter k učinkovitejšemu upravljanju z vodami.

Spletni portal eVode: http://www.evode.gov.si/

Vodni kataster (v okviru spletnega portala eVode): http://www.evode.gov.si/vodni-kataster/

Podatki vodnega katastra so umeščeni v prostor in na voljo za prenos v uradnem koordinatnem sistemu D48 Slovenije s kodo EPSG 3912.

Back
Vode, foto:A. Kolar