Skip to main content

Atlas voda

Atlas voda je prvi javno objavljen spletni pregledovalnik, ki je vzpostavljen na državnem računalniškem oblaku (DRO). Vsebuje grafični prikaz posodobljene vsebine vodnega katastra in vodnih pravic. Metapodatkovni opisi podatkov Direkcije RS za vode so na voljo na slovenskem INSPIRE metapodatkovnem sistemu.