Skip to main content

V vodnem katastru posodobljeni podatkovni sloji hidrografije

ustvaril/-a DZV |

V vodnem katastru so od 10. 3. 2018 (ne glede na izpisani stari datum, ki se nanaša na celotno zbirko podatkov) na voljo novi podatkovni sloji hidrografije v zbirki podatkov o površinskih vodah, ki so predmet javne razgrnitve. Popravki podatkovnih slojev se nanašajo predvsem na popravke vrednosti atributov. Največ popravkov je pri geografskih imenih, kjer sta bili uvedeni dve novi vrednosti: -8888 in -9999 za zagotovitev enoličnega šifranta vrednosti za geografska imena.
Da je omogočeno pregledovanje podatkov z namiznimi programskimi orodji, je bil zaradi omejitve velikosti datoteke na 2 GB zmanjšan nabor atributov glede na prejšnje stanje, vendar je ostal nabor vseh pomembnih atributov neokrnjen.

 

Nazaj
Krka, foto: A. Kolar