Skip to main content

V vodnem katastru posodobljen podatkovni sloj vodovarstvenih območij

V vodnem katastru je od 19. 4. 2018 (ne glede na izpisani stari datum, ki se nanaša na celotno zbirko podatkov) na voljo nov podatkovni sloj vodovarstvenih območij, določenih na podlagi predpisa Vlade RS v zbirki podatkov varstvenih območij. Podatkovni sloj je dopolnjen s sprejeto Uredbo o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca (Uradni list RS št. 21/18).

Nazaj