Skip to main content

Prenovljen Atlas voda

Na Direkciji RS za vode smo izdelali popolnoma prenovljen spletni pregledovalnik Atlas voda. Je prvi javno objavljen spletni pregledovalnik, ki je vzpostavljen na državnem računalniškem oblaku (DRO). V prenovljenem Atlasu voda so na voljo grafični prikazi posodobljene vsebine vodnega katastra in vodnih pravic. Metapodatkovni opisi podatkov Direkcije RS za vode so na voljo na slovenskem INSPIRE metapodatkovnem sistemu.

Nazaj