Skip to main content

Posodobljena integralna karta poplav

Na portalu e-Vode je od 24. 4. 2018 na voljo posodobljena Integralna karta poplav (Integralna karta poplavne nevarnosti, Integralna karta razredov poplavne nevarnosti in Integralna karta globin pri Q100).

Nazaj