Skip to main content

Kako se lahko sami zaščitimo pred poplavami

Cilj dobrih 4 mio EUR vrednega strateškega projekta FRISCO1 je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane in na delih porečij Drave in Mure. Izvajajo se ne-gradbeni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti in izboljšanje sistema obvladovanja poplavne ogroženosti ter aktivnosti ozaveščanja prebivalstva.

Cilj dobrih 4 mio EUR vrednega strateškega projekta FRISCO1 je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane in na delih porečij Drave in Mure. Izvajajo se ne-gradbeni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti in izboljšanje sistema obvladovanja poplavne ogroženosti ter aktivnosti ozaveščanja prebivalstva.

Več informacij: https://frisco-project.eu/sl/

Nazaj