Skip to main content

Dopolnjena Zbirka podatkov o površinskih vodah

|   News

Vodni kataster je bil dopolnjen z novim podatkovnim slojem »Celinske vode ali njihovi deli, na katerih je prevoz tovora in uporaba plovil na motorni pogon dovoljena« (http://www.evode.gov.si/en/vodni-kataster/zbirka-vode/zbirka-podatkov-o-povrsinskih-vodah/celinske-vode-ali-njihovi-deli-na-katerih-je-prevoz-tovora-in-uporaba-plovil-na-motorni-pogon-dovoljena/) v Zbirki podatkov o površinskih vodah.

Nazaj