Aktualno

  • Posodobitev podatkov o vodnih zemljiščih
  • Posodobitev strukture slojev v Atlasu voda
  • Dopolnjeni so podatki ocene poplavne nevarnosti - 17. območje

Vzpostavitev vodnega katastra v Sloveniji 15 let po uveljavitvi Zakona o vodah

Vzpostavitev vodnega katastra kot temeljne vodarske evidence 15 let po uveljavitvi Zakona o vodah (ZV-1) nedvomno predstavlja pomemben napredek na...

Več

Kako se lahko sami zaščitimo pred poplavami

Cilj dobrih 4 mio EUR vrednega strateškega projekta FRISCO1 je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane in na delih...

Več