Okrasna slika z napisom Vzpostavitev vodnega katastra

Vzpostavitev vodnega katastra v Sloveniji 15 let po uveljavitvi Zakona o vodah

Vzpostavitev vodnega katastra kot temeljne vodarske evidence 15 let po uveljavitvi Zakona o vodah (ZV-1) nedvomno predstavlja pomemben napredek na...

Več
Logotip projekta Frisco 1

Kako se lahko sami zaščitimo pred poplavami

Cilj dobrih 4 mio EUR vrednega strateškega projekta FRISCO1 je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane in na delih...

Več